Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


tisdag 14 januari 2014

Följa John på kapitalmarknaderna:


Finansiella transaktioner går idag på ett ögonblick. Integrationen mellan världens börser gör dessutom att de påverkar varandra. Framförallt har den amerikanska börsen stort inflytande på kapitalmarknader runtom i världen. Börsutveckligen hade en lång period av uppgång fram till år 2000. Efter det har vi varit med om både nedgång och återhämtning. De två senaste åren har präglats av en positiv kursutveckling. Index ligger i närheten av toppnoteringen från 2007.

Kapitalmarknaderna har legat främst när det gäller internationalisering. Pengar är lätta att flytta och söker sig dit där man förväntar högst avkastning. Det innebär att världens börser blir allt mer sammanlänkade. Den amerikanska börsen intar en särställning genom USA:s inflytande över världsekonomin. Därför bestäms den svenska börsens utveckling i hög grad av vad som händer i New York.

Under börsens toppår ökade de svenska aktierna snabbare i värde än de amerikanska. När luften gick ur aktiemarknaden, föll istället den svenska börsen mer än den amerikanska. Den svenska börsen präglas alltså av relativt stora kursförändringar över tiden.Det som drev börsvärdena uppåt under andra halvan av 1990 & 2000 talet var främst fallande internationella räntor. Det gör att placerarna söker sig bort från räntebärande tillgångar som exempelvis obligationer och istället ökar efterfrågan på aktier.

USA:s inflytande över världsekonomin. Ett ögonblick som förändrade börsens upp eller ned är när USA:s börsen öppnad, är det minus  New York så blir det här med. Jag har tittat på detta fenomenet jag har fokuserat en längre tid på att försöka se om det är så. Och det är så, om det är upp 0,5 % här och USA öppnar i minus så går det ner här också. Bra-att-veta när man gör en aktieinvesteringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar