Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


fredag 7 mars 2014

Problem med spel om pengar:

Många har problem med sitt spelande.

Svaret på den här frågan är inte riktigt så enkelt. Det är svårt att säga att någon har ett problem om han eller hon spelar för si eller så mycket. Mer handlar det om vilka konsekvenser som individen själv och omgivningen drabbas av i samband med spelandet. Konsekvenser som inte egentligen alls går att sätta en prislapp på.  Hur mycket pengar man spelar eller inte spelar för ger så att säga inte hela bilden av problemet. Förutom de negativa konsekvenser som är kopplade till ekonomin.

Många börjar prioritera bort saker som man tidigare tyckt om och som varit viktigt för en i livet. Men kanske framför allt det här som handlar om tankar. Att större delen av ens dagliga tankeaktivitet börjar handla om och ägnas åt att planera för, tänka på och analysera kring spel. På lång sikt blir detta för många både uttröttande och psykiskt påfrestande. Det tar mycket energi att förhålla sig till den känslomässiga berg och dalbana som ett problemspelande kan ge upphov till.

Dessa faktorer är ofta mer eller mindre aktuella hos personer som ägnar mycket tid åt spel även då spelandet inte kommit att påverka ekonomin i sig. Att hitta ett ekonomiskt mått för vart den här magiska gränsen egentligen går är således svårt, delvis beroende på det faktum att människor har olika stora resurser och tillgångar att spendera på spel. För en person med små ekonomiska resurser kan spelandet snabbt få tydliga negativa konsekvenser medan det t.ex. för någon annan kan dröja länge innan konsekvenserna blir betydande för ekonomin.

Även kulturella och personliga värderingar spelar en betydande roll i hur en problemsyn kring spelandet byggs upp. Där spelandet är en del av kulturen ligger gränserna rimligtvis högre för vad som socialt anses accepterat eller ej, i jämförelse med de kulturer där spel inte är tillåtet eller är en del av kulturen. problemet behöver inte alltid vara pengarna i sig. Problemet kan likaväl bestå av tankarna som ständigt kretsar kring spel, det kan vara återkommande bråk och tjat som inte tycks leda någon vart.

Det kan vara att känna en oro över att ha tappat kontrollen,  att dras och längta till spelet trots att man lovat sig själv och andra att aldrig mer spela. Det kan vara att inte våga eller kunna berätta för andra, att inte riktigt känna igen sig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar