Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


fredag 27 mars 2015

När bankerna trots rekordlåga marknadsräntor kan "mysa"

Med låg risk är det svårt att motivera bostadsinstitutens höga lönsamhet. När bankerna trots rekordlåga marknadsräntor kan mysa och göra high-five" framstår det som fördelaktigare att vara aktieägare i dem än att vara deras låntagare. 


Förra året var avkastningen på eget kapital i genomsnitt 18 procent för de fem banker som särredovisar bolåneverksamheten: Handelsbankens dotterbolag Stadshypotek, Swedbank Hypotek, Nordea Hypotek, SBAB samt Länsförsäkringar Hypotek. Dessa fem bostadsinstitut svarar för cirka 75 procent av utlåningen till hushållen på bolånemarknaden. 

Åren 2000-2014 uppgick avkastningen på eget kapital i genomsnitt till drygt 13 procent för de fem bostadsinstituten. Avkastningen var hög under första hälften av perioden, sjönk under åren i samband med finanskrisen för att sedan stiga kraftigt de senaste åren. 

Under 2013 var den genomsnittliga avkastningen på eget kapital för de fem bostadsinstituten cirka 16 procent och 2014 steg avkastningen ytterligare till en toppnotering på cirka 18 procent. Extremt låga marknadsräntor har således inte varit något hinder för en hög lönsamhet på bolånen.

Storlek ger enligt Pousette genomgående högre lönsamhet på bolånemarknaden, och 2014 var inget undantag. För stora Stadshypotek och Nordea Hypotek var avkastningen på eget kapital över 20 procent, Swedbank Hypotek noterade 17 procent medan SBAB "bara" kom upp i 12 procent och Länsförsäkringar Hypotek, det minsta av de fem instituten, sladdade" på 6 procent. 
  
Till de banker som inte särredovisar bolåneverksamheten hör Danske Bank, SEB och Skandiabanken, konstaterar.  Skriver ekonomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar