Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


tisdag 14 april 2015

Hushållen är bättre rustade och fler amorterar:

För fem år sedan amorterade knappt fyra av tio nya bolånetagare. Nu är siffran sju av tio. Amorteringarnas storlek har också vuxit, från två procent till cirka 3,5 procent av hushållens inkomster.  7 av 10 hushåll amorterar på bolånen - Nyheter | SVT.se

Hushållen är bättre rustade och fler amorterar än för ett år sen. Samtidigt väljer många hushåll med relativt höga belåningsgrader att inte amortera vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav. Det är några av slutsatserna i årets bolåneundersökning.

Precis som i tidigare undersökningar ser FI att hushållens vilja att amortera sjunker ju lägre belåningsgraderna blir. Hela nio av tio låntagare med belåningsgrader över 70 procent amorterade förra året. Däremot amorterade bara fyra av tio hushåll med belåningsgrader mellan 50 och 70 procent vilket bekräftar behovet av ett amorteringskrav.

Trots att priserna på bostäder fortsatte att öka under 2014 växer inte hushållens skulder, vare sig i relation till bostädernas värde eller hushållens inkomster. Den genomsnittliga belåningsgraden var precis som året innan 67 procent och den genomsnittliga skuldkvoten ligger kvar på cirka 366 procent. Färre än ett av tio hushåll tar blancolån och blancolånen står för mindre än en procent av de nya lånen.

Årets stresstester visar också att hushållen är bättre rustade för sämre tider i dag än för ett år sedan. Fler hushåll klarar av högre ränta och inkomstbortfall än 2013. Motståndskraften har överlag förbättrats avsevärt jämfört med förra årets stresstest, fastslår Finansinspektionen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar