Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


torsdag 8 november 2012

Så placerar du bäst i fonder

Det är bara ett fåtal aktivt förvaltade Sverigefonder som lever upp till sina egna myter och går bättre än passivt förvaltade indexfonder. Det framgår av en ny studie.
Enligt våra resultat ger passiv förvaltning bättre avkastning än majoriteten av aktivt  förvaltade akteifonder som placerar på svenska marknaden.
Det säger Uppsalastudenten Richard Widerstålhl till Dagens Nyheter.
Richard Widerståhl har tillsammans med Martin Jägerstad granskat hur 36 aktivt förvaltade Sverigefonder klarat sig mot index.
De har gjort studien som en kandidatuppsats och jämfört fem olika perioder under åren 1995 till 2010.
Granskningen visar att i perioder där börsen gått upp har de aktivt förvaltade fonderna haft det tungt. Knappt en tredjedel av fonderna överträffade börsindex.
I nedgång gick det bättre. Då lyckades fyra av fem aktivt förvaltade Sverigesfonder gå bättre än index.
- Med ett fåtal undantag håller de aktivt förvaltade fondernas prestationer gentemot index inte i sig över perioderna, säger Martin Jägerstad till DN Ekonomi.
Det är främst två aktivt förvaltade Sverigefonder som sticker ut – Didner och & Gerge Sverigefond och Odin Sverige.
De har enligt Widerståhls och Jägerstads studie haft en stark förmåga att överprestera under de 15 år som studien omfattar.
En förklaring till framgången kan vara att båda fonderna haft kvar samma förvaltare genom åren och att de varit bättre på att slå marknaden än andra förvaltare.
Slutsatserna av studien blir att om börsen på sikt går upp så är passiv förvaltning i ett brett marknadsindex bättre än aktiv förvaltning ju längre tiden går.
- För exempelvis pensionssparande kan skillnaden i avkastning bli betydande,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar