Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


tisdag 27 augusti 2013

Bra för min aktieportfölj:

Misen Energy är ett svenskt olje- och gasföretag. Affärsidén går ut på att utveckla gas- och oljefält i Ukraina. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Misen Energy: Ska lagra 50 % av produktion till mitten av okt
Aktien har GÅTT STARKT uppåt. 303,42% på 6 månader från 5,85 kr:- till 23,80 kr:- idag. Trevligt när man lyckas med kryddan i sin portfölj, Misen Energy är min krydda.
Man får se nu vad som händer, Misen förväntar sig att det mesta av de lagrade volymerna säljs från 15 oktober och till årets slut

Den 19 juni fattade Ukrainas regering ett beslut som innebär att alla privatägda gasproducenter beordras lagra 50 procent av producerad naturgas fram till dess att uppvärmningssäsongen inträffar under senare delen av hösten. Kravet att lagra råder mellan 1 juli och 15 oktober. Under denna period kommer därför hälften av den gas som Misen Energy producerar att placeras i lager under jord.
De flesta utestående frågor rörande april och maj har lösts, och alla rimliga åtgärder vidtas nu för att finna hållbara lösningar rörande juni. Som rapporterades vid bolagsstämman har Misens produktion under första kvartalet 2013 varit högre än förutsett, och givet att försäljning och betalning normaliseras inom en nära framtid kan helårsresultatet för 2013 komma att överträffa tidigare förväntningar, skriver bolaget vidare.
(Projekt så tjänar bolaget pengar även i framtiden:
Misen Energy har 50,01% av nettovinsten efter skatt i en stor gas- och oljeproduktion projekt i Ukraina. De återstående rättigheterna, 49,99% av nettovinsten efter skatt hör till statens företag Ukrgasvydobuvannya ett helägt dotterbolag till Naftogaz, Ukrainas statligt ägda nationella gasföretag.
Dessa rättigheter fastställs i ett formellt juridiskt bindande gemensam verksamhet bestämmelse (JAA) mellan Ukrgasvydobuvannya, Misen Energy och LLC Karpatygaz. Det huvudsakliga syftet med JAA är att öka utvinning av kolväten genom att modernisera infrastruktur och produktionsanläggningar och införandet av 2000 -talets teknik i produktion och därmed bidra till energisäkert Ukraina genom hållbar tillväxt i produktion.
Misen Energy redovisar ett resultat efter skatt på 104 miljoner kronor för det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 229 miljoner kronor (168). Försäljningen av naturgas ökade med 54 procent till 151,8 mkm3. Kassaflödet under perioden uppgick till 110 miljoner kronor (51,5).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar