Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


onsdag 14 november 2012

Värdepappersskolan om aktier

Här får du lära dig hur du själv kan handla med aktier och andra värdepapper och hur aktiemarknaden reagerar. Skolan är en bra början till något som kan bli en lönsam placering eller "sparande", kanske rent av en hobby som gradvis ökar ditt intresse för vad som händer i näringslivet. Du känner säkert redan till att aktiers värde kan gå både upp och ner, så du gör klokt i att lära dig så mycket som möjligt innan du sätter igång. Introduktion för blivande aktieägare. När du äger en aktie är du delägare i ett företag. Som aktieägare kan du ta del av företagets vinst på två sätt: Företagets vinst. Om företaget går med vinst eller förväntas gå med vinst, ökar oftast värdet på dina aktier. Företagets aktieutdelning. Om företaget går med vinst delar de oftast ut en del av den till sina ägare. Om och hur stor aktieutdelningen ska vara bestäms på bolagsstämman varje år. 1980-talet blev förra seklets oslagbara börsdecennium då börsen steg med 1162%. Det var också då som många fick upp ögonen för aktiesparande. 1986 var aktieomsättningen på Stockholmsbörsen 144 miljarder kronor. År 2000 hade omsättningen ökat till 4.400 miljarder kronor. Idag är svenskarna något av världsmästare på att spara i aktier. I samband med att premiepensionsvalet inleddes uppskattas att ca 80% av svenska folket, direkt eller indirekt, sparar i aktier. En enastående siffra. På lång sikt är aktier en överlägsen sparform Trots att aktier ibland kan verka osäkra, finns det ingen placering som kommer i närheten när det gäller värdeutveckling på lång sikt. 1.000 insatta kronor på banken 1979 var värda 7.000 kronor 1999, medan 1.000 kronor som placerades i aktier 1979 var värda 90.000 kronor 1999. Hur den svenska börsen kommer att utvecklas på lång sikt kan naturligtvis ingen säkert förutsäga, men det som talar för ett fortsatt gInnan du handlarynnsam utveckling är följande: Innan du handlar. En av Euroclears huvuduppgifter är att föra register över de ägare av värdepapper som är anslutna till Euroclear. Förvaltningen av dina aktier sker i samarbete med ett kontoförande institut, ett så kallat KI, vilket vanligen är den bank du anlitar. Det är just det Kontoförande Institutet du anlitar för att exempelvis öppna ett värdepapperskonto, sälja eller köpa värdepapper eller helt enkelt för rådgivning. Vad är ett värdepapperskonto. Fysiska aktier är numera ett minne blott. Istället är alla aktieinnehav noterade på ett personligt konto hos Euroclear. Äger du inte enskilda aktier tidigare, måste du öppna ett värdepapperskonto innan du börjar handla. Du kan få hjälp med detta av exempelvis en bank. På VP-kontot registreras sedan varje affär du gör. Vid förändring på ditt VP-konto skickar Euroclear ut en värdepappersavi till dig med information om ändringen. Efter nyår skickar Euroclear även ut ett årsbesked. Där finner du information om ditt innehav per årsskiftet, eventuella deklarationsvärden, utdelningar och räntor som du erhållit under året med mera. På vp-avierna som du får hem framgår vilket KI du har. Att ha ett VP-konto är idag gratis men om du vill ha fler tar Euroclear ut en liten avgift. Vad är en depå. Tidigare förvarades aktier och andra värdepapper vanligen rent fysiskt i en så kallad depå hos en bank eller fondkommissionär. Nu när aktier är "kontobaserade" har själva förvaringsbehovet försvunnit, men de tjänster som banken eller fondkommissionären erbjuder kan ändå vara värdefulla. Ju större värde som finns i depån, desto bättre service brukar banken eller fondkommissionären lämna i form av exempelvis rådgivning och information. Depåavgiften varierar så du bör först kontrollera avgiften innan du öppnar en depå. Fem grundregler när du handlar med aktier. Var långsiktig. Det är viktigt att du betraktar aktier som en långsiktig placeringsform eller som ett långsikt "sparande" - inte som ett sätt att göra snabba "klipp". Visst finns det aktier vars värde förändrats drastiskt över en natt på grund av olika händelser, till exempel vid ett uppköp. Men sådana snabba värdestegringar får du också del av om du har en bra spridning i din portfölj. På sikt har aktier varit en överlägsen placeringsform. Alla vill självklart köpa aktier när de är lågt värderade och sälja när de har ett högt värde. Men att pricka in dessa toppar och dalar i aktiekurserna är näst intill omöjligt. Dina pengar är riskkapital. Det finns egentligen inga garantier för de pengar du avsätter för att placera eller spara i aktier. En akties värde kan som sagt gå både upp och ned. En aktie kan bli helt värdelös om företaget går i konkurs. Du kan dock aldrig bli skyldig att betala ett företags skulder om en konkurs skulle inträffa. Du kan därför aldrig förlora mer pengar än du betalat för dina Sprid riskerna. Det bästa sättet att skydda dina pengar är att sprida dina placeringar på flera aktieslag. Fördela ditt aktieinnehav på företag i olika branscher och ha gärna med ett eller flera investmentbolag i din portfölj, så sprider du riskerna ytterligare. Ett investmentbolag är ett bolag vars affärsidé är att äga och förvalta en grupp företag med olika inriktning. Genom att äga aktier i ett investmentbolag får du del av den kompetens som bolaget har för att förvalta sin egen aktieportfölj. Exempel på investmentbolag är Investor, Industrivärlden och Custos. På deras nätplatser får du information om hur deras aktieinnehav är fördelat och vilken inriktning de har. Sprid inköpen. I stället för att köpa aktier vid något enstaka tillfälle är det klokare att köpa vid flera olika tillfällen. Det beror på att ingen kan säga om aktierna du tänkt köpa kommer att sjunka eller stiga i värde efter köpet. Genom att i stället köpa regelbundet, det vill säga sprida ut köpen över tiden, minskar du risken för att köpa vid fel tillfälle. Läs på. Tidningarnas ekonomisidor, företagens nätplatser och årsredovisningar (som du kan skaffa kostnadsfritt t ex via nätplatserna) är bra exempel på var du kan få information som du kan ha nytta av när du äger aktier. Ju bättre du hänger med i den allmänna samhällsutvecklingen, desto bättre kan du också själv bedöma vilka förutsättningar ett visst företag eller en bransch har att vara framgångsrika. Ju mer du själv kan, desto mer ger diskussionerna du har med rådgivare på banken eller med vänner och bekanta som också är aktiva aktieägare. Och ju mer kunskap du har, desto mer välgrundade beslut kan du ta inför varje köp- eller säljsituation. Din egen strategi. En av de roliga sakerna med vara aktieägare är att du med tiden kan hitta en egen strategi som gör aktieägandet till en både trevlig och lönsam sysselsättning. Genom ditt arbete har du säkert insikt i hur en viss bransch utvecklas och enbart genom att hålla ögon och öron öppna, kan du kanske själv se eller läsa dig till vad andra tror om utvecklingen. Det är ungefär som att sköta ett trädgårdsland. Helst bör du titta till det dagligen, skörda då och då och rent av byta ut en eller annan växt som inte vill ta sig. Och sätta någonting nytt där du skördat. Här är några olika vanliga "strategiska verktyg" du kan använda för dina placeringar: Lycka till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar