Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


söndag 6 januari 2013

Investeringssparkonto: kom till den: 2012-01-01

Investeringssparkonto är en ny sparform som ger dig möjligheten att samla dina fonder och noterade värdepapper på ett och samma konto. Skillnaden från andra sparformer är att du inte betalar någon skatt för eventuella vinster och utdelningar. Du betalar i stället en årlig schablonskatt. Investeringssparkonto kostar ingenting. Så räknar man ut schablonskatten Schablonbeskattningen sker genom att vi först räknar ut en schablonintäkt. Det görs genom att ett kapitalunderlag beräknas till en fjärdedel av dels värdet av sparandet vid ingången av varje kvartal, dels inbetalningar och överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under respektive kvartal. Därefter multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret. Läs mer till höger und sidor: konto

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar