Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


söndag 31 mars 2013

Kapitalskyddade placeringar vinner mark:

Svenska folkets sparande ligger till väldigt stor del i fonder och på bankkonton, men de senaste 10-15 åren har det dykt upp nya alternativ som lockar till sig alltmer av hushållens pengar. Så kallade strukturerade produkter eller kapitalskyddade placeringar har erbjudits småsparare i drygt tio år. (Strukturerade produkter.) Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för en mängd olika finansiella produkter där kapitalskyddade placeringar är en variant. Gemensamt för alla strukturerade produkter är att de kombinerar två eller flera finansiella instrument. I fallet kapitalskyddade placeringar, eller kapitalskyddade produkter, kombineras två finansiella instrument: Obligation och option. Många sparare har svårt att välja om de ska placera sina sparpengar på den riskabla aktiemarknaden eller nöja sig med den trygga räntemarknaden som inte ger så hög avkastning. Under perioder när börsen faller kraftigt är det lätt att lova sig själv att aldrig mer satsa på börsen, men när aktiekurserna börjar stiga är det inte så kul att sitta med pengarna i en räntefond eller på ett bankkonto: Stockholmsbörsen kan ju vissa dagar stiga lika mycket som en räntefond gör under ett helt år. Det här dilemmat ligger till grund för de kapitalskyddade placeringarna. Svenska banker har alltså erbjudit dem ganska länge men det var först för cirka fem år sedan som de på allvar letade sig fram till svenska småsparare. Aktieindexobligationer är det mest kända begreppet inom kapitalskyddade placeringar men det finns också aktieobligationer, råvaruobligationer och valutaobligationer. Iden bakom kapitalskyddade placeringar är enkel. I botten ligger en obligation där räntan, istället för att ge avkastning till spararen, används till en option. Därmed begränsar man förlustrisken för spararen samtidigt som optionen blir en bonus om marknaden går åt rätt håll. (Option) En option är en rättighet att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper eller en vara till ett förutbestämt pris. Aktieoptioner är den vanligaste optionen och handel i aktieoptioner sker varje dag på börsen. En köpoption fungerar så att om den underliggande tillgången, till exempel en aktie, stiger i värde så ökar värdet på optionen i snabbare takt. Om aktien faller i värde, blir köpoptionen värdelös. (Obligation) En obligation är ett sätt för företag och stater att låna pengar. Obligationen är i själva verket ett intyg den som lånat ut pengar får en obligation som bevis på detta. För varje obligation finns avtalade villkor för lånets löptid och ränta. Det finns i princip, för varje obligation, en andrahandsmarknad villket betyder att ägaren den som har lånat ut pengarna kan sälja den vidare. Den marknaden har emellertid inte fungerat normalt sedan finanskrisen tog fart

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar