Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


tisdag 14 maj 2013

Sälja: Doro

Sälja av Doro idag med god Avkastning:
Doro utvecklar, marknadsför och säljer mobiltelefoner, telefoner, headsets och andra kommunikationsprodukter. Bolagets affärsidé är att hjälpa den växande andelen äldre av världens befolkning att aktivt delta i det moderna samhället med hjälp av specialanpassade produkter. Detta ska primärt uppnås genom att öka tryggheten i de äldres användande av modern teknik. Doros verksamhet är indelad i två affärsområden, Care Electronics samt Home Electronics.
Det viktigaste affärsområdet, Care Electronics, står i dagsläget för cirka 75 procent av omsättningen. Produkterna, framförallt mobiltelefoner men även hemtelefoner, är speciellt framtagna för människor med nedsatt syn, hörsel, motorrik, rörlighet och/eller minne. Doro arbetar nära med såväl slutkunder som ledande experter inom nämnda områden för att på så vis säkerställa att produkternas konkurrenskraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar