Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


måndag 26 augusti 2013

köpte på mig fler aktier i ( Cell Impact )

högintressanta bolag tycker jag: kurs 6,9 kr:-
Cell Impacts affärsidé är att utveckla och leverera höghastighetsslagenheter - en innovativ teknologi och prestanda som stärker kundernas konkurrenskraft och bidrar till ett hållbarare samhälle - och tillhörande tjänster till kunder på den globala marknaden.
Cell Impacts erbjudande kan delas upp i:
(Kompletta lösningar som levereras i samarbete med partners.
(Produktion av detaljer, t ex flödesplattor, i små- till medelstora volymer.
(Verktyg anpassade för höghastighetsapplikationer.
(Konsulttjänster baserat på Cell Impacts tekniska kunnande utifrån höghastighetsteknologin.
Cell Impact är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO.
Certifieringen innebär en ständig optimering av produktionsmetoder och kretsloppsanpassning. Utveckling av våra produkter sker kontinuerligt. Vi strävar även efter att bli så råvarueffektiva som möjligt och samarbetar i allt högre grad med miljömedvetna leverantörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar