Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


söndag 14 september 2014

Har ni uppmärksammar tjänstepensionen i gemensam blogg:

För morgondagens pensionärer kommer tjänstepensionen  stå för en stor del av den sammanlagda inkomsten.Många vet inte det. Det tycker ja att de borde få reda på. Collectum har därför tagit initiativ till att införa en egen dag i kalendern för tjänstepensionen Ett tillfälle då aktörer i pensionsbranschen, arbetsgivare och media, var och en på sitt sätt, kan uppmärksamma tjänstepensionen lite extra.


Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen. Under september uppmärksammas därför
tjänstepensionens betydelse på en branschgemensam blogg. För någon dag sen skrev Konsumentern på Försäkringsbyrå på bloggen.

För att uppmärksamma att tjänstepensionen är viktig tog valcentralen Collectum för några år sedan initiativet till att starta Tjänstepensionens dag. Den infaller varje år den 27:e september.

Nytt för i år är att det också startats en blogg, där flera aktörer i pensionsbranschen skriver om tjänstepensionen utifrån olika synvinklar.  För någon dag sen skriver Marcus Lindenius, ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå, om hur den som en gång valt ett efterlevandeskydd ofta omedvetet låter det stå kvar hela livet.

Bloggen hittar du på http://tjanstepensionensdag.se/. Där hittar du löpande nya blogginlägg under september månad fram till Tjänstepensionens dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar