Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


torsdag 29 november 2012

Billerud Korsnäs finansiella mål klara:

Målet för rörelsemarginalen är att den i genomsnitt ska överstiga 10 procent över en konjunkturcykel. Avkastningen på sysselsatt kapital ska överstiga 13 procent och nettoskulsättningsgraden ska vara mindre än 0,9.
Utdelningspolicyn för det nya bolaget säger att utdelningen i genomsnitt ska uppgå till 50 procent av nettovinsten över en konjunkturcykel.
Billeruds tidigare finansiella mål inkluderade att rörelsemarginalen skulle vara mer eller lika med 10 procent, att nettoskuldsättningsgraden skulle vara 0,6-0,9, och samma utdelningspolicy som för Billerudkorsnäs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar