Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


måndag 26 november 2012

FI inför riskviktsgolv på 15 procent för bolån:-

FI skriver att svenska banker är kraftigt exponerade mot risker i svenska bolån och för att återspegla detta anser FI att bankerna måste hålla mer kapital för sin bostadsutlåning, än vad som följer av de riskvikter som beräknats med interna modeller.
Åtgärden låser in totalt 20 miljarder kronor ytterligare i kärnprimärkapital i banksystemet. FI bedömer att bankerna redan i stor utsträckning har tagit höjd för de kapitalnivåer som åtgärden medför i sin kapitalplanering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar