Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


fredag 22 februari 2013

Hög ränta locka sparare:

Kapitalandelsbevis och företagsobligationer i småbolag, det är nya sparprodukter som inom kort når marknaden. Allt fler företag tar fasta på räntetrenden bland spararna när de söker ny finansiering. i jakt på ny finansiering. En företagsobligation på Räntetorget lockar med 10 procent i ränta och ett fastighetsbolag erbjuder 6,25 procent plus del i eventuell framtida vinster i det nygamla värdepapperet "kapitalandelsbevis". Aktietorget står i startgroparna att lansera sin marknadsplats för företagsobligationer, Räntetorget. Första noteringen är en obligation utgiven av olje- och gasbolaget Swede Resources. Bolaget genomför just nu en företrädesemission av 1 744 750 så kallade units. Varje unit består av 1 aktie á 1 krona styck och en företagsobligation med ett nominellt värde om 10 kronor och en årlig fast ränta om 10 procent. Emissionspriset ligger på 11 kronor per unit. Maximalt kan Swede Resources tillföras 19,2 miljoner kronor varav företagsobligationen kan komma stå för 17,4 miljoner kronor. Dessa units kommer inte handlas som en produkt efter emissionen, utan aktien och obligationen kommer att handlas separat. Första dagen för handel med Swede Resources företagsobligation på Räntetorget är planerad till den 8 april. Antalet obligationer uppgår till cirka 1,7 miljoner stycken och priset kommer ligga kring 10 kronor vid noteringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar