Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


tisdag 9 april 2013

Åldersgränsen för garantipension föreslås höjd:

Det här är vår tids i särklass viktigaste utredningar, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson M på en pressträff om pensionsåldersutredningen tillsammans med Ingemar Eriksson. Hans uppdrag har varit att, mot bakgrund av att livslängden ökar och att de äldre är friskare, föreslå förändringar som gör att vi kan och vill jobba längre upp i åldrarna. Det gäller inte bara åldersgränser utan också hur arbetsmiljö och attityder måste förändras för att fler ska kunna arbeta längre. Utredningen vill införa ett nytt begrepp för pension som den kallar riktålder för pension, en riktålder som ska följa med medellivslängden uppåt. Den ska tillämpas första gången 2019 och, enligt de beräkningar som görs nu, skulle den landa på 66 år 2019 och sedan successivt öka till 67 2022 och 68 år 2034. Innebörden av begreppet är, enligt utredaren Ingemar Eriksson, att pensionsavgång vid riktåldern ger en "godtagbar pensionsnivå". En rad socialförsäkringar måste anpassas som en följd, bland annat sjukersättning och a-kassa. Eriksson föreslår samtidigt en rad åtgärder andra för att fler ska kunna arbeta längre. Han vill öka möjligheterna till studiestöd för personer i åldern 45_57 år, bland annat genom möjlighet till 40 veckors studielån för personer mellan 55 och 57 år. Eriksson föreslår att inkomstpension inte ska kunna tas ut förrän vid 62 års ålder från och med 2015 och från 63 års ålder 2019. I dag får inkomstpensionen tas ut vid 61 år. Åldersgränsen för garantipension föreslås höjd från 65 till 66 år 2019.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar