Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


onsdag 22 maj 2013

Lundin Mining är tillbaka upp med 5,97 % idag:

Gruvföretaget Lundin Mining överraskade marknaden i positiv riktning då resultatet för årets andra kvartal presenterades. Produktionskostnaderna minskar och kassan ökar. Vi ser en klar kurspotential för aktien.
Aktiekursen tog ett skutt uppåt 5, 97 % efter dagens starka rapport. Trots detta handlas aktien närmare 40 procent lägre än för ett år sedan. Redan här kan vi konstatera att jag ser ett köpläge. Jag köper 1000:- st.
I ärlighetens namn skall dock tilläggas att huvudprodukterna zink och koppar fallit i pris under det senaste året till följd av en tilltagande osäkerhet om den globala konjunkturutvecklingen. En växande nettokassa och en ökad produktion gör trots detta aktien köpvärd.
Rörelseresultatet för årets andra kvartal uppgick till 80,4 miljoner dollar, en marginell nedgång jämfört med fjolårets 82 miljoner dollar. Jämfört med vad analytikerna, enligt SME Direkt, förväntat sig för kvartalet var dock resultatet 19 procent högre.
Resultatet efter skatt uppgick till 44,1 miljoner dollar, vilket var drygt 10 procent mer än förväntat.
Om vi ser på det första halvåret uppgick nettoresultatet till 111,6 miljoner dollar, vilket var väsentligt lägre än de 147,5 miljoner dollar som uppnåddes för de första sex månaderna 2011.
Av skillnaden på 35,9 miljoner dollar förklarar dock valutakursdifferenser 22,1 miljoner dollar.
Lundin Mining höjer produktionsprognoserna för koppar från helägda anläggningar till 59 000-65 500 ton för 2012. Den tidigare prognosen löd 55 000-61 000 ton. Samtidigt sänks dock prognosen för produktionen av zink under året till 109 000-121 000 ton, från tidigare 112 000-129 000 ton.
Kostnaden för produktionen av zink vid Zinkgruvan föll med 54 respektive 50 procent i dollar och lokal valuta.
Resultatet per aktie uppgick för halvåret till 0,19 dollar, vilket motsvarar cirka 1,33 kronor per aktie. För helåret ligger marknadens resultatprognos på 0,30 dollar per aktie, det vill säga cirka 2,70 kronor per aktie. Den siffran kommer dock efter dagens rapport med stor sannolikhet att justeras upp med åtminstone 10 procent.
Värderingsmässigt hamnar Lundin Minig med nuvarande prognoser högre än Boliden, som vi också är positiva till. Det ena utesluter i det här fallet inte det andra. Om vi dessutom tar hänsyn till den finansiella positionen i de båda bolagen försvinner dessutom värderingsskillnaden.
Vid utgången av årets andra kvartal hade Lundin Minig 313 miljoner dollar i kassan, vilket motsvarar cirka 3,50 kronor per aktie. Motsvarande för Boliden är en nettoskuld på cirka 21 kronor per aktie. Om vi justerar aktiekurserna med den finansiella positionen för de båda företagen hamnar p/e-talen mellan 8-9, vilket innebär att de båda bolagen är i stort sett lika värderade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar