Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


torsdag 18 juli 2013

De svenska bolagen står väl rustade:

De svenska bolagen står väl rustade för att dra fördel av en förbättrad världsekonomi.
Utvecklingen i värdsekonomin har varit blandad den senaste tiden. En del data har överträffat förväntningarna, medan flera framåtblickande indikatorer har försvagats. Samtidigt har aktiemarknaden på kort tid utvecklats mycket starkt. Det gör att risken för besvikelser har ökat och vi är nu inne i en period på börsen där förhållandet mellan risk och möjlighet till hög avkastning har försämrats.
Ett ekonomiskt scenario är att den närmsta tiden blir relativt svag, men att tillväxten förbättras under tredje kvartalet i år då bland annat effekten av de automatiska budgetnedskärningarna i USA klingar av. Likviditetsstödet förväntas bli fortsatt massivt från centralbankerna, vilket stödjer risktillgångar och därmed gör att det kan straffa sig att bli alltför defensiv.
Värderingen av aktier globalt ligger i linje med snittet för de senaste tio åren, vilket är positivt för aktiemarknaden. Perioden innehåller dock en global finanskris, vilket gör att snittet blir något lågt. Men extremt låga räntor och starkt likviditetsstöd finns utrymme för en högre värdering, så länge vinstutsikterna förblir stabila.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar