Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


torsdag 22 augusti 2013

Den höga ekonomiska tillväxten i Afrika:

Den höga ekonomiska tillväxten i Afrika, med en växande medelklass som efterfrågar allt mer produkter och tjänster, har de senaste åren väckt stort intresse i västvärlden. Allt fler investerare börjar nu utforska de attraktiva affärsmöjligheter som kontinenten har att erbjuda. Men vad är det egentligen som driver tillväxten och vad krävs för att ett tjänsteföretag ska lyckas i Afrika? Stock Magazine satte sig ned med Carnegies Afrikaexpert, Karin Fries, för att reda ut läget.
Många svenskar ser fortfarande Afrika som en kris- och krigskontinent där befolkningen lever i fattigdom och är beroende av bistånd. Karin anser inte att det är en förlegad bild utan understryker snarare att den är alltför ensidig. – Allt det här som man tänker på med Afrika, som svält, sjukdomar och krig, finns ju där fortfarande, men vi har glömt att det faktiskt finns en annan sida som är ganska kraftfull, som har börjat växa sig större.
Samtidigt ser hon dock att allt fler företag och investerare börjar få en annan attityd till kontinenten. Man har börjat acceptera tanken på att Afrika faktiskt är en riktig affärspartner istället för att bara var ett hopplöst fall.
Tjänstesektorn allt viktigare:
Afrikas tillväxt har länge drivits av Sydafrika som är kontinentens absolut största ekonomi, men de senaste åren har allt fler länder uppvisat starka tillväxttal. Exempelvis har Nigeria, Ghana och Zambia vuxit kraftigt. Detta har gjort att kontinenten som helhet i dagsläget växer med hela 5 % per år, vilket står i stark kontrast till den ekonomiska krisen i Europa. Tillväxten drivs fortfarande mycket av råvarusektorn där framför allt olje- och gruvfyndigheter agerar draglok. Karin lyfter dock fram att det faktiskt finns ett annat underliggande tillväxttryck i Afrikas ekonomi.
Tjänstesektorn eller ”the non-oil sector” växer idag snabbare än oljesektorn:
Hur väl den goda tillväxten verkligen har gynnat befolkningen i Afrika kan ifrågasättas.
Det är en ganska ojämn fördelning av de nya intäkterna.
Kan politikerna i exempelvis Nigeria bara fixa så att de kan förse folk med hushållsel kommer gemene man i landet att få 15-20 % mer i fickan. Då får man en riktig effekt.
Källa: (Artikelförfattare) Henrik Tengvall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar