Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


tisdag 20 augusti 2013

Ljus i tunneln för ekonomin i Europa:

Upp med humöret:
Den europeiska ekonomin lider visserligen fortfarande. Det är lite långtråkigt att höra på i längden: Krissnack, recession, behov för reformer, Greklands ekonomiska problem och de övriga sydeuropeiska ländernas gigantiska statsunderskott.
Men ekonomierna kan nu också se slutet på Europas ekonomiska nedgång och se svag tillväxt i horisonten. När den europeiska ekonomin har kommit upp i varv igen finns det utsikt till mer robust ekonomisk tillväxt och på längre sikt även lägre arbetslöshet i Europa än vad vi hittills upplevt.
Långsikta hållbara tillväxten som Europa kan skapa. Det vill säga, tillväxt som inte bygger på ohållbara utvecklingar som t.ex. ökande bostadspriser eller kraftig kredittillväxt. ska nog inte förvänta oss starkare tillväxt än under åren upp till krisen, för denna tillväxt var under alla omständigheter ohållbar. Jag tror att det går att uppnå en rimlig tillväxt utan att uppbygga obalanser. Tysklands tillväxt är bra: sysselsättning som är ännu högre än vad vi tidigare sett det är jätte bra..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar