Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


måndag 2 september 2013

Läge att ta hem vinsten:

Säljer aktier i Misen Energy: Stockholmsbörsen inledde veckan med en ordentlig uppgång, sedan starka makrodata från både Kina och Europa gett marknaden nytt hopp om tilltagande global tillväxt.
Kan man som småsparare hoppas på någon vinst framledes i Misen Energy.? Jag tar hem vinsten nu, att aktiekurs ska stiga i Misen Energy är inte så säkert. Så är det dumt att inte sälja av med stor vinst vid stora kursuppgångar.Mitt innehav i Misen Energy var inte långsiktiga så det är rätt att sälja av bolaget.
Investerar kapitalet från Misen Energy i Lundin Mining: Ökat mitt innehav i Lundin Mining som kan bli en av höstens kursvinnare.
Att prisutvecklingen för företagets viktigaste metaller, koppar, zink, nickel och bly, varit svag under kvartalet kommer inte som någon överraskning. Försäljningen för kvartalet uppgick till 176 miljoner dollar, vilket var marginellt bättre än föregående år samt 2 miljoner dollar under förväntan. Den negativa avvikelsen beror till stor del på lägre metallpriser samt en lägre produktion vid Zinkgruvan.
Vid utgången av kvartalet hade företaget en nettokassa på 221 miljoner dollar. Förvärvet av Eagle-gruvan i USA kostade 315 miljoner dollar, vilket innebär att företaget för närvarande har en nettoskuld på cirka 100 miljoner dollar.
Ett fortsatt starkt kassaflöde samt fortsatt höga utdelningar från Tenke innebär dock att företaget kommer att ha en nettokassa vid utgången av innevarande år.
Företaget har justerat upp produktionsprognosen för koppar från intervallet 104 300-110 800 ton för helåret till 106 500-113 000 ton. En ökad produktion vid gruvorna Aguablanca.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar