Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


onsdag 25 mars 2015

Sveriges unga är allt mer bostads skuldsatta:

Rika får mest av statens 30 miljarder i ränteavdrag:

Sveriges unga är allt mer skuldsatta och den ökade skuldbördan står i direkt relation till en ickefungerande bostadsmarknad. Ett alldeles för lågt byggande av hyresrätter i kombination med omfattande bostadsrättsombildningar har lett till att allt fler unga har tvingats ta lån som vida överstiger deras årsinkomst.

Statistik från undersökningsföretaget UC visar till exempel att unga bolånekunder i Stockholm mellan 18 och 35 har nästan fyra gånger större skulder än årsinkomst. Bland unga med bostadslån har skuldbördan ökat med 92 procent sedan 2006.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har nog timingen för att avskaffa ett ränteavdrag aldrig varit bättre än nu. Räntorna är väldigt låga och som i alla andra sammanhang så behövs en rabatt som minst när det redan är rea. Det vill säga att om ränteavdraget hade avskaffats idag så skulle räntekostnaderna öka.


Avdragsnivån är exceptionellt hög i jämförelse med andra europeiska länder, där det genomsnittliga ränteavdraget är 17 procent. Avdraget är dessutom dåligt anpassat efter dagens bostadsmarknad. Det infördes i en tid när den ekonomiska politiken såg annorlunda ut och Sverige hade en hög fastighetsbeskattning. Eftersom fastighetsskatten i dag har ersatts av en fastighetsavgift med annan utformning finns det inte heller samma behov av ränteavdrag, i alla fall inte av den storlek som i dag.


Problemet är att utifrån ett politiskt perspektiv är det inte lika attraktivt. De som utnyttjar ränteavdraget har sällan kalkylerat med att det ska avskaffas. Dessutom är de som oftast utnyttjar det mest barnfamiljer och ett avskaffande skulle alienera inte bara en röst utan två.

Räntenivån är avgörande för hur kännbart ett slopat ränteavdrag skulle bli. När räntan är så låg som i dag ter sig inte skillnaden så stor, som den skulle vara med en avsevärt högre ränta.

Med en boränta på 2,5 procent, som ligger nära dagens boränta, blir lånet på en miljon kronor bara 7 500 kronor dyrare per år, om ränteavdraget helt skulle försvinna. Är lånet istället på 3 miljoner kronor, vilket är vanligare i storstäderna, så blir årskostnaden istället 22 500 kronor högre, om möjligheten till ränteavdrag försvann.

Då är vi tillbaka i den gamla politiska klyschan:

När en förändring är ekonomiskt möjlig är den ofta politiskt omöjlig. När en förändring är politiskt möjlig är den oftast ekonomiskt omöjlig.Rika får mest av statens 30 miljarder i ränteavdrag - Nyheter 
Trots att allt fler experter den senaste tiden höjt ett varnande finger för ränteavdraget väljer i stort sett samtliga partier att blunda för problemet. Chefsekonomer från storbankerna menar att ränteavdraget borde sänkas medan såväl Moderaterna som Socialdemokraterna helt avvisar en sådan diskussion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar