Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


måndag 20 april 2015

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år:

 Demoskop och SEB har gjort mätningarna varje månad sedan 2003

Nästan fyra av fem personer tror att bostadspriserna stiger det närmaste året.Hushållens förväntningar på bostadspriser backar marginellt till 67 från förra månadens rekordnivå på 68.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,28 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor stiger från 6 till 7 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för april 2015.

Metoden bygger på antalet som tror på stigande priser minus de som tror på fallande priser. Av de tillfrågade hushållen svarar 77 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med 1 procentenhet från förra månadens 76 och är den högsta notering som hittills uppmätts av Demoskop och SEB.

Andelen som tror på sjunkande priser stiger också, till 10 procent från förra månadens 8 procent, och den sammantagna effekten blir därför en svag tillbakagång i den sammantagna boprisindikatorn.
Andelen som tror på stillastående priser var samtidigt oförändrat från förra månadens 9.

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av Sverige. Boprisindikatorn ökar mest i Norrland från förra månadens 59 till 67. I Östra Götaland ökar den från 59 till 60 och i Skåne ökar den från 57 till 59. Svealand (exklusive Stockholm) och Stockholm ligger kvar på förra månadens nivå 71 respektive 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar