Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


fredag 15 februari 2013

Att bygga upp en aktieportfölj:

Att bygga en aktieportfölj inte minst ur risksynpunkt. Kan det vara olämpligt att ha aktier i endast ett företag. Efterhand bygger man ofta upp ett innehav som består av aktier i flera företag, en så kallad aktieportfölj. Sveriges Aktiespararer Riksförbund föreslår vissa "Gyllene regler" som man bör ha i åtanke när man bygger upp sin aktieportfölj. (Dessa är: Att välja aktier med hänsyn till målsättningen) (Att vara långsiktig) (Att investera regelbundet) (Att sprida riskerna) (Att vara försiktig med belåning) (Att förstå vad man köper) Värde och pris. För en tid sedan angavs på en aktieträff att en aktie var värd 190 kronor. Liknande information kunde man läsa i ett marknadsbrev från en fondkommissionär. Aktiens börskurs låg vid tillfället i 140 kronor. Trots värderingen sjönk aktien och var någon månad senare nere i en börskurs på 120 kronor. Det visar att man får skilja mellan värde och pris. Det pris som sätts på en aktie beror på utbud och efterfrågan. Priset blir inte högre än vad någon är villig att betala. Det finns en rad olika analys och värderingsmetoder. Genom dessa kan man fastställa värdet på t ex en aktie. Problemet i sammanhanget är att man med de olika värderingsmetoderna ibland kommer fram till helt olika värden. Det är förklaringen till att samma aktie kan rekommenderas för köp hos en bank, medan samtidigt en annan bank har säljrekommendation för samma aktie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar