Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


onsdag 29 maj 2013

köpte på mig fler aktier i bolaget Telia Soneras

Jag har valt att fylla på mitt innehav i Telia Soneras i min aktie-portfölj idag Kurs: 45,45 kr:-
De aktiva småspararna, vilket nätmäklarnas kunder till stor del är, har alltså inte tagit avstånd från Telia  Sonera efter den omfattande rappor- teringen om bolagets affärer i Uzbekistan. Man verkar inte alls ha samma moraliska dilemma som institutionella förvaltare, som alltid löper risk att få stå till svars för sina placeringar med en mikrofon under näsan. Småspararna tittar snarare på möjligheterna, med den otroliga direktavkastning på över 6 % som Telia Sonera genererar.
Samtidigt är den stora majoriteten av Telia Soneras ägare passiva, och gör antingen ingenting med sina aktier.
Slagsmål om kunderna Den 25 augusti 1994:
Det är slagsmål om kunderna och vissa bankkontor lockar till och med med gratis aktiedepå och internetuppkoppling till de som handlar Teliaaktier.
Hur många aktier får jag köpa:
Du måste anmäla dig för minst 100 aktier, max är 60 000. Näringsminister Björn Rosengren har lovat att alla som vill ska få köpa en post på 200 aktier, men troligen blir det 300 eller 400. Utöver det får man köpa en viss procent av vad man begärt, Rosengren tror 10-15 procent som en trolig andel. Du köper i jämna hundratal.
Vad kostar aktien:
Mellan 70 och 92 kronor. Priset avgörs av utvecklingen på börsen fram till den 12 juni. Går börsen upp blir priset högre, går kursen ner väntas priset hamna närmare 70 kronor. En halv börspost (minsta köp) kommer alltså att kosta mellan 7 000 och 9 200 kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar