Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


tisdag 4 juni 2013

Ökat avdrag för dina aktieklipp:

Den som gjort både vinster och förluster i noterade aktier eller i aktiefonder kan i dag dra av förlusterna på sin kapitalvinstskatt.
Förluster på onoterade aktier får också dras av, men bara till fem sjättedelar, medan förluster på obligationer får dras av till 70 procent.
Skatteverket föreslår nu att förlusten ska vara fullt avdragsgill för såväl noterade som onoterade aktier, om de senare varit noterade men avnoterats på grund av bland annat inlösen, fusion eller konkurs, liksom för obligationer.
Förslaget innebär att en förlust får samma skatteffekt oberoende av typen av värdepapper och om det är marknadsnoterat eller ej”, skriver Ingemar Hansson i en så kallad hemställan till Finansdepartementet.
Kapitalförluster utöver dem som kunnat kvittas mot vinster ska precis som i dag vara avdragsgilla till 70 procent, med tillägget att möjligheten också gäller obligationer eller skulder i utländsk valuta, enligt förslaget.
För premieobligationer föreslår Ingemar Hansson också att såväl skatteplikten på vinster som avdragsrätten vid förluster tas bort.
De utökade kvittningsmöjligheterna beräknas minska skatteintäkterna med omkring 22 miljoner kronor per år. Men de kommer att minska krånglet och utrymmet för fel i deklarationerna, menar Ingemar Hansson.
Fler inkomstdeklarationer kommer att bli korrekta och fler personer kommer att betala rätt skatt”, skriver Ingemar Hansson till Finansdepartementet.
Dessutom innebär flera av förändringarna en anpassning till EU-rätten som fastslagits i Regeringsrätten.
Intäktstappet föreslås finansieras med att ”kontrolluppgift om försäljning av värdepapper ska innehålla uppgift om omkostnadsbeloppet, vilket myndigheten också nyligen föreslagit. Eller i andra hand att gränsen för avdrag för förvaltningsutgifter höjs ”till erforderligt belopp.
Skatten på kapitalvinster är 30 procent. På förluster, underskott av kapital upp till 100.000 kronor, medges skattereduktion med 30 procent.
Om underskottet är större än 100.000 kronor är skattereduktionen 30 procent av 100.000 kronor, det vill säga 30 000 kronor, plus 21 procent av den del av underskottet som överstiger 100.000 kronor. KÄLLA: di.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar