Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


torsdag 21 november 2013

Placera pengarna själv:

När du fyller 61 år är det möjligt att börja ta ut din allmänna pension fast du fortsätter jobba. Både tilläggspensionen och den nya allmänna pensionen är möjliga att börja ta ut från 61 års ålder. Pensionen kan tas ut i olika stora andelar, 25, 50, 75 och 100 procent.

Det kan innebära en utmärkt möjlighet att själv rå om ditt pensionskapital, men det kan också innebära risker.

Är du duktig på att göra placeringar, kan hushålla med pengarna tills de behövs, har familj att skydda och inte råkar ut för negativ skatteeffekt kan du fundera över det.

Har du stora tillgångar och låga inkomster kan förtidsuttag vara något för dig. Då slipper du högt marginalskatteuttag och har samtidigt en buffert att ta av.

Även om det skulle visa sig att du inte blir så gammal kan förtidsuttag vara en fördel. Efterlevandeskyddet i den allmänna pensionen är nämligen i princip obefintligt efter fyllda 65 år. Går du bort tidigt tillfaller det mesta av din intjänade pension de övriga i din årskull. Om du gör förtidsuttag så har du åtminstone ”räddat hem” en del av pensionen till familjen.

Finns det risker med förtidsuttag?
Riskerna gäller framförallt hur ekonomin blir om du lever länge eller om du får dålig avkastning på dina pengar. 
Dessutom behövs lite planering. Ska de förtida  uttagna pensionspengarna användas löpande under tiden som pensionär gäller det att vara duktig på att hushålla. Sätter du in pengarna på ett konto eller investera dem aktier & fonder.
Fördelarna är främst att det blir möjligt att placera pengarna själv, att styra när du ska använda dem och att rädda hem pengarna.

Realistiska förväntningar på framtidens välfärd:
Jag påpekar att det kan vara klokt att ha realistiska förväntningarna om hur samhället kan ställa upp med resurser i framtiden. Vi ska inte bli överraskade om vi får stå för mer av de personliga omkostnaderna, till exempel för hemtjänst, viss vård och hjälpmedel. En sak kan man konstatera: det kommer att behövas en bra buffert när vi blir äldre. Det kan därför vara klokt att inte fatta beslut enbart efter de regler som finns idag utan vara öppen för att det kan komma förändringar.

Med ett kapital på hand på pensionsdagen 65 år kan du själv bestämma när pengarna ska användas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar