Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


lördag 14 december 2013

Protest mot robothandel:

Robothandeln är lönsam, trots att börsen är ett nollsummespel för att någon ska tjäna pengar måste man ha någon annan att sälja till. Att robothandeln är lönsam vet vi av tre anledningar  den finns, den expanderar och den erbjuds inte massivt i fonder till privatpersoner.
                                    Robothandeln med den här, hur roligt är det?
Att börsen är ett nollsummespel är förstås en förenkling. Den samlade potentiella nettovinsten på börsen är summan utdelningar minus summan nyemissioner. Övriga kursvinster förutsätter att man kan sälja sin position till någon annan som därmed får en potentiell förlust lika stor som tidigare vinster i en aktie.

Men ändå är alltså robothandeln lönsam. Det beror på att den lever på att massorna i form av småsparare och institutionellt sparande och investeringar är dumma pengar, som köper och säljer till i princip bäst möjligt etc. Aktiefonder är t ex anmodade att köpa och sälja i takt med att kapital sätts in eller tas ut ur fonderna, oavsett om det går att tjäna några promille extra genom att vänta. Därmed kan robotar skära emellan och ta procent i vinst på övrigas handel.


Det är rent av så lönsamt att det inte kryllar av HFT-fonder som erbjuds sparare. Varför erbjuda privatpersoner att ta del av robothandeln om man tjänar pengar ändå? Att fondbolag erbjuder aktiefonder beror på att man inte ser att man kan tjäna pengar på att handla i egen bok, utan det är bättre att tjäna pengar på procent av andras tillgångar, utan några krav på prestation.


Aktiefondernas existens är också en förutsättning för att robothandeln inte ska förvandlas till ett internt nollsummespel. Utan den breda massan av dumma pengar, så skulle robothandeln slås ut. Det bästa man kan göra i protest mot robothandel är alltså att helt ta bort sina pengar från börsen. Sedan kan robotarna ägna sig åt börsonani med varandra, där hälften kommer förlora pengar och tids nog utraderas från marknaden och sedan kommer resterande halva halveras etc. Grovt förenklat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar