Här på min blogg kommer jag att skriva om drömmar tankar.

Ansvaret är ditt eget. Ingen ursäkt kommer att rädda dig från att ta ansvar om du misslyckas eller vägrar bli framgångsrik. För om du accepterar att bli framgångsrik, krävs det bara en sak och det är lustigt nog någonting du själv kan kontrollera, nämligen ditt sinnestillstånd. Ett sinnestillstånd är något man skapar. Det kan inte köpas, det måste skapas av en själv. Så tänk rätt i pengarnas tid. Tappa inte kontrollen då blir det dyrt.
Det är ett krav att man bildar sig en egen uppfattning om en aktie och inte köper rakt av de jag rekommenderar. Lycka till.
Svenska börsen Börsen idag - finansportalen.se‎ USA - Euroinvestor Börser | Börslänkar - Borser.se
Blogg: . http://www.tradevenue.se/Ekonomiblogg


fredag 27 februari 2015

 Beteenden när de gäller sparande: 

SBAB Bank har låtit genomföra denna undersökning om svenska folkets attityder, vanor och  beteende när det gäller sparande. Frågeområden som tas upp i undersökningen är bland annat:
Kommer man att öka eller minska sitt sparande det kommande året? Vad sparar man till idag?
Tycker man det är viktigt eller oviktigt att spara?  Tycker man att man sparar tillräckligt?

3 000 personer i åldrarna 15‐75 år har svarat på enkäten. De som svarat utgör ett  representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi.

Att svenska folket har en lättsinnig attityd till sparande ger undersökningen inga belägg för.  94 procent av svenska folket tycker att det är mycket eller ganska viktigt att spara, särskilt  unga i åldrarna 15‐25 år.

80 procent av svenska folket menar att de har en buffert som räcker till oförutsedda utgifter,  84 procent av männen och 77 procent av kvinnorna. Nio av tio av dem som lever i  parförhållande utan hemmaboende barn har en buffert. Bland ensamstående med  hemmaboende barn är det bara sex av tio som har det.

Av de 20 procent som inte har någon buffert, anger 64 procent som skäl att de inte har råd  med någon sådan. Det innebär att drygt var tionde svensk inte har råd med en buffert för  oförutsedda utgifter. Sparbufferten används sällan till konsumtion, varken av män eller kvinnor. Ensamstående  med barn använder oftare sin sparbuffert till konsumtion jämfört med övriga  hushållskategorier.

Svenska hushålls genomsnittsbuffert uppgår till 61 500 kr (de 80 procent som har buffert).   38 procent av svarar att hushållet har en buffert på över 100 000 kronor. Mäns sparbuffert  är 22 procent större än kvinnors, drygt 12 000 kronor mer (67 700 kronor jämfört med  55 700 kronor). Generellt är bufferten större ju äldre man är. Störst buffert har par utan  hemmaboende barn.

Svensken sparar i genomsnitt ca 9 300 kr per år, vilket motsvarar 775 kr i månaden. I  genomsnitt sparar män mer än kvinnor, drygt 2000 kronor eller 26 procent mer per år.  Andelen män som sparar 20 000 kr eller mer är 26 procent. Bland kvinnor är siffran 16  procent.

Ensamstående med barn sparar minst av alla grupper: 7 100 kr per år i genomsnitt. Mest  sparar familjer bestående av två vuxna utan barn. Den åldersgrupp som har det största  genomsnittliga sparandet är 59–69‐åringarna: 10 200 kr per år. 

Bland par sparar tre av tio gemensamt och fyra av tio var för sig.   Halva svenska folket tycker att de inte sparar tillräckligt, 45 procent av männen och 56  procent av kvinnorna. Denna åsikt är vanligare bland de riktigt unga, medan de lite äldre i  större utsträckning tycker att de sparar tillräckligt. Många hushåll med hemmaboende barn  anser att de borde spara mer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar